ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
3 ส.ค. 2558
09:30 - 12:00 น.

Registered : 30 มิ.ย. 2558 16:08
Editdate : 30 มิ.ย. 2558 16:08
ประชุมคณะกรรมการบอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 ส.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 20 ก.ค. 2558 15:42
Editdate : 20 ก.ค. 2558 15:45
ประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสอ ทุกแห่ง รพช ทุกแห่ง สคร.9 กลุ่มงาน คร สสจ.
เป้าหมาย 12 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด ประณิดา เลียวฤวรรณ์สืบ
เบอร์โทรผู้จัด0899603304
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ส.ค. 2558 - 4 ก.ค. 2558
09:00 - 14:30 น.

Registered : 5 ก.ค. 2558 13:34
Editdate : 5 ก.ค. 2558 13:34
ประชุมสรุปประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโรงเรียนสุขบัญญัติ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เป้ามาย 4 แห่ง/ตัวแทน รร.สุขบัญญัติเป้าหมาย 4 แห่ง
เป้าหมาย 18 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นันทยา อ่อนคง
เบอร์โทรผู้จัด0947043737
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ส.ค. 2558
09:30 - 12:00 น.

Registered : 3 ส.ค. 2558 15:38
Editdate : 3 ส.ค. 2558 15:38
การประชุม Video conference เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการการป้องกันและแก้ไขปัญหารถพยาบาลและรถปฏิบัติการฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน EMS , ตัวแทนเวชกิจฉุกเฉินและพนักงานขับรถ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายอนุรักษ์ มีรอด
เบอร์โทรผู้จัด0979216693
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ส.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 24 ก.ค. 2558 10:13
Editdate : 24 ก.ค. 2558 10:13
การประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลวิจัยผู้สูงอายุ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท สสอ./รพ.
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นายกฤษณ์ จันทร์เส็ง
เบอร์โทรผู้จัด081-5323661
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ส.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ต.ค. 2557 14:37
Editdate : 28 ก.ค. 2558 13:16
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด0871955699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ส.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 10 ก.ค. 2558 11:24
Editdate : 10 ก.ค. 2558 11:24
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการบันทึและวิเคราะห์ข้อมูลประชากรต่างประเทศ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูลประจำ รพ.ทุกแห่งๆละ 1 คน,สสอ.ทุกแห่งๆละ1 คน,ตัวแทน รพ.สต.,กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในสสจ.
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ส.ค. 2558
08:30 - 17:00 น.

Registered : 20 ก.ค. 2558 14:41
Editdate : 20 ก.ค. 2558 14:41
ประชุมคณะทำงานประกวดคลิปวิดิโอและเรื่องเล่าหมอครอบครัวดีเด่น ปี 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายประการ เข้มแข็ง
เบอร์โทรผู้จัด089-8952638
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ส.ค. 2558
14:00 - 16:30 น.

Registered : 6 ส.ค. 2558 10:39
Editdate : 6 ส.ค. 2558 10:39
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณโรงพยาบาลชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด081 5527107
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ส.ค. 2558
13:30 - 16:30 น.

Registered : 5 ส.ค. 2558 11:01
Editdate : 5 ส.ค. 2558 11:01
สืบสวนข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ส.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ก.ค. 2558 12:01
Editdate : 13 ก.ค. 2558 12:01
ประชุมถอดบทเรียนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร สสจ.อต.และคปสอ.
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ส.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 1 ส.ค. 2558 14:08
Editdate : 1 ส.ค. 2558 14:08
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (คัดเลือกข้อสอบข้อเขียน)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 5 คน คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ส.ค. 2558
08:00 - 16:30 น.

Registered : 6 ส.ค. 2558 15:41
Editdate : 7 ส.ค. 2558 14:42
จัดเตรียมเอกสารพร้อมรับการตรวจ สตง.
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รพช./รพศ./สสอ.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 ส.ค. 2558
09:00 - 16:00 น.

Registered : 9 ส.ค. 2558 17:58
Editdate : 9 ส.ค. 2558 17:58
ประชุมกรรมการคัดเลือกประกวดคลิป/เรื่องเล่าหมอครอบครัว
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย กรรมการ
เป้าหมาย 8 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นันทยา
เบอร์โทรผู้จัด0947043737
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ส.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 9 ก.ค. 2558 13:25
Editdate : 9 ก.ค. 2558 13:26
สอบข้อเขียนพนักงานราชการ 1
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัคร
เป้าหมาย 50 คน คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด 204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ส.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 9 ก.ค. 2558 13:28
Editdate : 9 ก.ค. 2558 13:28
สอบข้อเขียนพนักงานราชการ 2
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัคร
เป้าหมาย 50 คน คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด 204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ส.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 9 ก.ค. 2558 13:29
Editdate : 9 ก.ค. 2558 13:29
สอบข้อเขียนพนักงานราชการ 3
สถานที่จัด ห้องประชุมสักใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัคร
เป้าหมาย 50 คน คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด 204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 ส.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 9 ก.ค. 2558 13:30
Editdate : 9 ก.ค. 2558 13:30
สอบข้อเขียนพนักงานราชการ 4
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัคร
เป้าหมาย 50 คน คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด 204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ส.ค. 2558 - 13 ส.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 8 ธ.ค. 2557 14:12
Editdate : 8 ธ.ค. 2557 14:12
อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (Teleconference)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย,เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ส.ค. 2558 - 14 ส.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 28 ก.ค. 2558 13:59
Editdate : 28 ก.ค. 2558 13:59
ประชุมเวชระเบียน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้จัดทำเวชระเบียน
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด ประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ส.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 1 ส.ค. 2558 14:02
Editdate : 1 ส.ค. 2558 14:09
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (รับรองผลสอบข้อเขียน)
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 5 คน คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ส.ค. 2558
14:00 - 16:30 น.

Registered : 13 ส.ค. 2558 09:21
Editdate : 13 ส.ค. 2558 09:21
ประชุมคณะกรรมการบอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.บอร์ดรูม
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ส.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 7 ก.ค. 2558 13:20
Editdate : 7 ก.ค. 2558 13:20
ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ CFO
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ CFO
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411439 ต่อ 209
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ส.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 13 ส.ค. 2558 18:36
Editdate : 13 ส.ค. 2558 18:37
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 5 คน คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นางนงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ส.ค. 2558
09:30 - 12:00 น.

Registered : 30 มิ.ย. 2558 16:09
Editdate : 10 ส.ค. 2558 18:02
ประชุม1.คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ สป.ปี 2558 (เพิ่มเติม) , 2.ประชุมคณะกรรมการบอร์ดรูมสสจ.อต.
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 312, 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ส.ค. 2558 - 28 ส.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 7 ก.ค. 2558 13:31
Editdate : 7 ก.ค. 2558 13:31
ตรวจการใช้จ่าย สตง. สปสช.
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สตง.
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ส.ค. 2558
13:00 - 16:00 น.

Registered : 10 ส.ค. 2558 13:20
Editdate : 10 ส.ค. 2558 13:20
ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 ส.ค. 2558
08:30 - 12:30 น.

Registered : 11 ส.ค. 2558 10:42
Editdate : 11 ส.ค. 2558 10:42
ประชุมจัดสรรงบประมาณ สป.สธ. 2 ล้านบาท
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร สสจ.อต./หัวหน้ากลุ่มงาน สสจ./สสอ./ผอก.รพ.
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ส.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 9 ก.ค. 2558 10:01
Editdate : 9 ก.ค. 2558 10:12
สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ (ห้องที่ 1)
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัคร
เป้าหมาย 20 คน คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด 204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ส.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 9 ก.ค. 2558 10:16
Editdate : 9 ก.ค. 2558 13:31
สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ (ห้องที่ 3)
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัคร
เป้าหมาย 20 คน คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด 204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ส.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 9 ก.ค. 2558 10:21
Editdate : 9 ก.ค. 2558 10:21
สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ (ห้องที่ 2)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัคร
เป้าหมาย 20 คน คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด นงนุช สิงห์ปาน
เบอร์โทรผู้จัด 204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ส.ค. 2558 - 20 ก.ค. 2558
08:30 - 12:00 น.

Registered : 23 ก.ค. 2558 10:17
Editdate : 23 ก.ค. 2558 10:17
ประชุมสรุปรายงานการใช้พลังงาน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสอ. สสจ.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวั้น ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ส.ค. 2558
08:00 - 12:00 น.

Registered : 3 ส.ค. 2558 08:21
Editdate : 3 ส.ค. 2558 08:21
รายงานผลการใช้พลังงาน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสจ.,สสอ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวั้น ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ส.ค. 2558
13:30 - 16:30 น.

Registered : 11 ส.ค. 2558 09:07
Editdate : 11 ส.ค. 2558 11:08
การดำเนินงาน ITA
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 45 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ส.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ก.ค. 2558 10:59
Editdate : 13 ก.ค. 2558 10:59
ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่หน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนระบบประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์/ชุมชน สสอ. นายทะเบียนอำเภอ
เป้าหมาย 44 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด089-8564958
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ส.ค. 2558
08:30 - 12:00 น.

Registered : 17 ส.ค. 2558 14:04
Editdate : 19 ส.ค. 2558 14:20
คัดเลือก พกส.
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรฯ
เป้าหมาย ึ7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุมงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316,204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 ส.ค. 2558
09:30 - 12:00 น.

Registered : 18 ส.ค. 2558 15:32
Editdate : 18 ส.ค. 2558 15:32
ประชุมคณะกรรมการบอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ส.ค. 2558
09:00 - 16:30 น.

Registered : 7 ก.ค. 2558 13:30
Editdate : 7 ก.ค. 2558 13:33
ประชุมติดตามสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง การบันทึกบัญชีของหน่วยงานในสังกัด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักบัญชี
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ส.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 21 ก.ค. 2558 11:43
Editdate : 21 ก.ค. 2558 11:43
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด พิชชาภรณ์ ดำริธรรมเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด109
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ส.ค. 2558
13:00 - 16:00 น.

Registered : 17 ส.ค. 2558 14:44
Editdate : 21 ส.ค. 2558 13:46
คณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411439 ต่อ 209
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ส.ค. 2558
09:00 - 16:00 น.

Registered : 26 ส.ค. 2558 15:34
Editdate : 26 ส.ค. 2558 15:34
ประชุมเตรียมความพร้อมงบลงทุน ปี 2559
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สาธารณสุขอำเภอแล้เจ้าหน้าที่พัสดุ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นายรุ่งเรือง กิกลิ้ง
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ส.ค. 2558
08:00 - 16:00 น.

Registered : 24 ก.ค. 2558 11:14
Editdate : 24 ก.ค. 2558 11:14
ประชุมทันตบุคลากรประจำเดือน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 45 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ส.ค. 2558
09:30 - 12:00 น.

Registered : 25 ส.ค. 2558 11:31
Editdate : 25 ส.ค. 2558 11:31
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.บอร์ดรูม
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ส.ค. 2558
08:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ต.ค. 2557 14:38
Editdate : 13 ต.ค. 2557 14:38
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด0871955699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ส.ค. 2558
13:00 - 16:00 น.

Registered : 22 ส.ค. 2558 14:34
Editdate : 22 ส.ค. 2558 14:34
ประชุมพิจารณาผลงานเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ส.ค. 2558
13:00 - 16:00 น.

Registered : 24 ส.ค. 2558 13:38
Editdate : 24 ส.ค. 2558 13:38
ปรชุม Waroom ไข้เลือดออกพื้นที่ระบาด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลทุกแห่งที่มีพื้นที่ระบาด
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 113
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
31 ส.ค. 2558
13:30 - 16:30 น.

Registered : 26 ส.ค. 2558 18:38
Editdate : 26 ส.ค. 2558 18:38
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน สช.สสอ. และประธาน อสม.จังหวัด
เป้าหมาย 13 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
สิงหาคม 2558
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0030221


Last modified Monday, 02nd February, 2015 @ 11:14am