ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
1 ธ.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 16 มิ.ย. 2557 10:16
Editdate : 10 พ.ย. 2557 14:17
ประชุม กวป.
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ กวป.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด087 1955 699
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 ธ.ค. 2557
13:00 - 16:30 น.

Registered : 29 ต.ค. 2557 13:49
Editdate : 19 พ.ย. 2557 17:19
ประชุมคณะกรรมการService Provider Board จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2558
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารฯ , รอง 4 ท่าน, กลุ่มงานในสสจ., สสอ. ทุกแห่ง, รพ.ทุกแห่ง,ประธานSP.11สาขา
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 ธ.ค. 2557
13:30 - 16:30 น.

Registered : 20 พ.ย. 2557 10:14
Editdate : 20 พ.ย. 2557 10:14
ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนของ สสอ.และประธาน อสม.ระดับจังหวัด
เป้าหมาย 13 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 ธ.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2558
08:30 - 16:00 น.

Registered : 28 พ.ย. 2557 14:41
Editdate : 28 พ.ย. 2557 14:41
กลุ่มงาน NCD ขอใช้ห้องประชุมหลงลับแลเป็นสถานที่ปฎิบัติราชการชั่วคราวจนกว่าห้องของกลุ่มงาน NCD 0tปรับปรุงแล้วเสร็จ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.กลุ่มงาน NCD
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงาน NCD
เบอร์โทรผู้จัด115
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 ธ.ค. 2557
10:00 - 12:00 น.

Registered : 19 พ.ย. 2557 10:14
Editdate : 19 พ.ย. 2557 13:50
การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน ทุนการกุศลสมเด็จย่า
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ธ.ค. 2557
09:30 - 16:30 น.

Registered : 27 พ.ย. 2557 14:12
Editdate : 27 พ.ย. 2557 14:12
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 ธ.ค. 2557
09:00 - 12:00 น.

Registered : 3 ธ.ค. 2557 18:00
Editdate : 3 ธ.ค. 2557 18:00
ประชุม ผอ.รพช. และ หัวหน้าบริหาร
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ประชุม ผอ.รพช. และ หัวหน้าบริหาร
เป้าหมาย 12 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด เลขานุการ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 ธ.ค. 2557
13:30 - 16:00 น.

Registered : 4 พ.ย. 2557 13:44
Editdate : 4 ธ.ค. 2557 17:22
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 16 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด0819625409
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 ธ.ค. 2557
13:30 - 16:30 น.

Registered : 28 พ.ย. 2557 14:06
Editdate : 28 พ.ย. 2557 14:06
สอบสวนวินัย
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 ธ.ค. 2557
08:30 - 12:00 น.

Registered : 4 ธ.ค. 2557 10:42
Editdate : 4 ธ.ค. 2557 10:42
ประชุมงานทรัพยากรบุคคล
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด202
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 ธ.ค. 2557
09:00 - 16:00 น.

Registered : 23 พ.ย. 2557 08:32
Editdate : 26 พ.ย. 2557 09:57
ประชุมชี้แจงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เต้านม สำไส้ ตับ ปี 58
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รพศ รพช รพสต
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด ื์NCD
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 ธ.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 1 ธ.ค. 2557 09:10
Editdate : 1 ธ.ค. 2557 09:10
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของ สบส.เขต ๒
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน สช.ของ สสจ./สสอ., ประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด/อำเภอ, ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา ของ สสจ./รพ., ผู้รับผิดชอบงาน คบส.ของ สสจ., พ่อบ้าน รพ.
เป้าหมาย 39 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097-9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ธ.ค. 2557
13:30 - 16:30 น.

Registered : 24 พ.ย. 2557 11:40
Editdate : 24 พ.ย. 2557 12:39
ประชุมเตรียมรับปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร, รพ.อต., รพ.น้ำปาด, รพ.ทองแสนขัน, หน.กลุ่มงาน
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานนิเทศงานและตรวจราชการ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ธ.ค. 2557
09:00 - 11:00 น.

Registered : 10 ธ.ค. 2557 17:49
Editdate : 10 ธ.ค. 2557 17:49
วีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ โครงการให้วัคซีนดีทีและหัดเฉลิมพระเกียรติ
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอกรพ สสอ เภสัชรพ ทุกแห่ง ผู้รับผิดชอบงานEPIประจำ สสอทุกแห่ง รพทุกแห่ง รพสตทุกแห่ง
เป้าหมาย 100 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค สสจอต
เบอร์โทรผู้จัด055 411439 ต่อ 116
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ธ.ค. 2557
13:30 - 16:30 น.

Registered : 9 ธ.ค. 2557 10:14
Editdate : 9 ธ.ค. 2557 10:14
สอบสวนวินัย
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ธ.ค. 2557
09:30 - 12:00 น.

Registered : 12 ธ.ค. 2557 09:29
Editdate : 12 ธ.ค. 2557 09:29
ประชุม งบอุทกภัย
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอก.รพ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายอดุลย์ ชัยคุณสมบัติ
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 ธ.ค. 2557
09:30 - 16:30 น.

Registered : 16 ธ.ค. 2557 10:29
Editdate : 16 ธ.ค. 2557 10:29
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ และพยาน
เป้าหมาย 8 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด งานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ธ.ค. 2557
10:30 - 12:00 น.

Registered : 16 ธ.ค. 2557 16:41
Editdate : 16 ธ.ค. 2557 16:41
ขอเชิญประชุมทางไกล (Video Conference)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด081 9622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ธ.ค. 2557
13:30 - 16:30 น.

Registered : 18 ธ.ค. 2557 11:42
Editdate : 18 ธ.ค. 2557 11:42
เตรียมการรับการตรวจเยี่ยมของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผอก./รองฯบริหาร รพ.อต และผู้แทน รพช./สสอ. รองฯ และ หัวหน้ากลุ่มงานเกี่ยวข้อง /หน.ก.บริหาร
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายสุริยา ธนสัมบัณณ์
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 ธ.ค. 2557
09:30 - 12:00 น.

Registered : 4 พ.ย. 2557 13:45
Editdate : 4 พ.ย. 2557 13:45
บอร์ดรูม
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบอร์ดรูม
เป้าหมาย 16 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จัด0819625409
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 ธ.ค. 2557
13:30 - 16:30 น.

Registered : 16 ธ.ค. 2557 16:45
Editdate : 16 ธ.ค. 2557 16:46
ประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สถานที่จัด ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของกลุ่มงาน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายอำนาจ บุญเครือชู
เบอร์โทรผู้จัด089 9599739
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ธ.ค. 2557
13:30 - 16:30 น.

Registered : 8 ธ.ค. 2557 14:40
Editdate : 8 ธ.ค. 2557 15:27
ย้ายภายในและจัดสรรแพทย์ปี 2
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพย์กรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ธ.ค. 2557
08:30 - 12:00 น.

Registered : 8 ธ.ค. 2557 14:43
Editdate : 8 ธ.ค. 2557 14:43
พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุข ปี 58
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพัฒนาคนด้านสาธารณสุข
เป้าหมาย 23 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 ธ.ค. 2557
08:00 - 16:00 น.

Registered : 9 ธ.ค. 2557 09:04
Editdate : 15 ธ.ค. 2557 12:13
ประชุมโครงการให้วัคซ๊นดีที อายุ 20 -50 ปี เฉลิมพระเกียรติและโครงการให้วัคซีนโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
สถานที่จัด ศุนย์เรียนรู้สหกรณ์การเกษตรลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานวัคซีน ประจำสสอ,โรงพยาบาล,รพสต,ผู้รับผิดชอบงานระบาดประจำ รพ,เภสัชกรผู้รับผิดชอบงานวัคซีนรพทุกแห่ง
เป้าหมาย 133 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 116
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ธ.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 27 พ.ย. 2557 13:57
Editdate : 27 พ.ย. 2557 13:57
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลินิกวัณโรคคุณภาพและนวัตกรรมการกินยารักษาวันโรค ปี 2558
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน TB ระดับอำเภอและรพ.สต., เจ้าหน้าที่ TB คลินิก
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 113
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 ธ.ค. 2557
13:00 - 16:00 น.

Registered : 15 ธ.ค. 2557 10:29
Editdate : 15 ธ.ค. 2557 10:29
มาตรา 41
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะอนุกรรมการ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด สุมาลี มีศิริพันธ์ุ
เบอร์โทรผู้จัด055 411439 ต่อ 209
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ธ.ค. 2557
08:30 - 16:30 น.

Registered : 27 พ.ย. 2557 13:55
Editdate : 27 พ.ย. 2557 13:55
ประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมแผนอีโบลา
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้างในการซ้อมแผนทุกระดับ
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 113
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ธ.ค. 2557
08:00 - 16:00 น.

Registered : 12 ธ.ค. 2557 15:00
Editdate : 12 ธ.ค. 2557 15:00
ตรวจสอบข้อมูลงบการเงินหน่วยบริการ ปี 58
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงพยาบาล
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางนภาภรณ์ สมอ่อน
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
ธันวาคม 2557
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0028771


Last modified Friday, 01st August, 2014 @ 04:27pm