ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
2 เม.ย. 2561 - 4 เม.ย. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 13 มี.ค. 2561 14:34
Editdate : 13 มี.ค. 2561 14:34
Service Plan
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางจิตสวรรค์ ศรีสังข์
เบอร์โทรผู้จัด0636355441
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 เม.ย. 2561
13:00 - 16:00 น.

Registered : 30 มี.ค. 2561 09:41
Editdate : 30 มี.ค. 2561 09:41
VDO Conference เตรียมพร้อมสงกรานต์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสจ./รพศ/รพช
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นางสาวบุษรา โท่นจ้อน
เบอร์โทรผู้จัด055411439ต่อ303
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 เม.ย. 2561
13:00 - 15:00 น.

Registered : 2 เม.ย. 2561 07:57
Editdate : 2 เม.ย. 2561 07:57
พิจารณาหลักเกณฑ์ พนักงานราชการ นวก.การเงิน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 เม.ย. 2561
08:30 - 16:30 น.

Registered : 12 มี.ค. 2561 08:53
Editdate : 19 มี.ค. 2561 13:38
คณะกรรมการศูนย์ยุติวัณโรคจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รพ.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง ผู้บริหารฯ และกลุ่มงานคร.
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด นางระวี ยกบัตร
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 112
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 เม.ย. 2561
08:30 - 16:30 น.

Registered : 12 มี.ค. 2561 12:32
Editdate : 12 มี.ค. 2561 12:32
ประชุมเครือข่าย Palliative Care
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคารพัสดุชั้น 2
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน Palliative Care
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางจิตสวรรค์ ศรีสังข์
เบอร์โทรผู้จัด0636355441
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 เม.ย. 2561
13:30 - 16:30 น.

Registered : 29 มี.ค. 2561 09:41
Editdate : 29 มี.ค. 2561 09:41
VDO conference พ.ร.บ.แอลกอฮอล์ฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 21 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
3 เม.ย. 2561
08:30 - 12:00 น.

Registered : 3 เม.ย. 2561 09:58
Editdate : 3 เม.ย. 2561 09:58
ประชุม VDO Conference แผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 เม.ย. 2561
08:30 - 16:30 น.

Registered : 12 มี.ค. 2561 12:35
Editdate : 12 มี.ค. 2561 12:35
ประชุมคณะกรรมการ Palliative care
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคารพัสดุชั้น2
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน Palliative Care
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางจิตสวรรค์ ศรีสังข์
เบอร์โทรผู้จัด0636355441
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 เม.ย. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 12 มี.ค. 2561 16:08
Editdate : 12 มี.ค. 2561 16:08
การอบรมการเยียวยาผู้ดูแลผู้ป่วย Palliative care
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคารพัสดุ ชั้น 2
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน Palliative care
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางชุตินันท์ ละลี
เบอร์โทรผู้จัด084-0496372
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 เม.ย. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 19 มี.ค. 2561 11:45
Editdate : 19 มี.ค. 2561 11:45
พัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาในรพช.
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักจิตวิทยา
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด ปรานี มาทำมา
เบอร์โทรผู้จัด0895634255
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 เม.ย. 2561
08:30 - 16:00 น.

Registered : 22 มี.ค. 2561 13:37
Editdate : 22 มี.ค. 2561 13:37
ประชุมคณะทำงานด้านเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่1/2561
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานด้านเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด นายศรัณยู แก้วสุวรรณ
เบอร์โทรผู้จัด0900564428
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 เม.ย. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 27 มี.ค. 2561 12:52
Editdate : 27 มี.ค. 2561 12:52
สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์พนักงานราชการ
สถานที่จัด ห้องประชุมสันทนาการ ชั้น 1
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผ่านการคัดเลือก
เป้าหมาย 5-10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 เม.ย. 2561
08:30 - 14:00 น.

Registered : 5 เม.ย. 2561 09:12
Editdate : 5 เม.ย. 2561 09:12
สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ นักวิชาการพัสดุ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 เม.ย. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 28 ก.พ. 2561 16:04
Editdate : 28 ก.พ. 2561 16:04
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายกองทุนย่อย
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รพช./รพศ./สสอ.
เป้าหมาย 35 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
9 เม.ย. 2561
08:30 - 16:30 น.

Registered : 23 มี.ค. 2561 09:58
Editdate : 23 มี.ค. 2561 10:01
ประชุม PM ระดับอำเภอ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
สถานที่จัด อาคารพัสดุชั้น 2
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานเด็ก 0-5ปี และศูนย์เด็ก
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นายชูชาติ มีรอด
เบอร์โทรผู้จัด306
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 เม.ย. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 14 มี.ค. 2561 10:11
Editdate : 2 เม.ย. 2561 10:18
คณะกรรมการขับเคลื่อนพชอ.
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการPHB
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด โชติณัฎฐ์
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 305
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 เม.ย. 2561
09:00 - 16:30 น.

Registered : 28 มี.ค. 2561 09:44
Editdate : 28 มี.ค. 2561 09:44
ประชุม service plan ตาสัญจร
สถานที่จัด ชั้น 2 อาคารพัสดุ
กลุ่มเป้าหมาย รพศ รพช รพสต
เป้าหมาย 41 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด ์NCD
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 เม.ย. 2561
08:30 - 16:30 น.

Registered : 29 มี.ค. 2561 11:14
Editdate : 29 มี.ค. 2561 14:25
ตรวจสอบ บช.11 หน่วยบริการ
สถานที่จัด ห้องประชุม ชั้น 1 (สันทนาการ)
กลุ่มเป้าหมาย นักบัญชีหน่วยบริการ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นายสมรัก อ่อนดี
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 เม.ย. 2561
09:00 - 16:00 น.

Registered : 2 เม.ย. 2561 10:38
Editdate : 2 เม.ย. 2561 10:38
ตรวจสอบภายใน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่การเงิน และผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด รุ่งลาวัลย์ จันทร์โสภา
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 203
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
10 เม.ย. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 5 เม.ย. 2561 16:05
Editdate : 5 เม.ย. 2561 16:05
ประชุมตรวจสอบภายใน
สถานที่จัด ห้องประชุมฟูบุญถึง รพ.ลับแล
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่การเงิน/และผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 100 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด รุ่งลาวัลย์ จันทร์โสภา
เบอร์โทรผู้จัด055 411 439 ต่อ 203
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 เม.ย. 2561
09:00 - 15:00 น.

Registered : 30 มี.ค. 2561 15:49
Editdate : 30 มี.ค. 2561 15:49
ประชุมบุคลากร
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 133 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
17 เม.ย. 2561
13:30 - 16:30 น.

Registered : 9 เม.ย. 2561 17:32
Editdate : 17 เม.ย. 2561 09:03
ประชุมระบบงานสารบรรณ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ธุรการ สสจ.ทุกกลุ่มงาน
เป้าหมาย 14 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางสมยงค์ พรหมฝาย
เบอร์โทรผู้จัด0841801558
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 เม.ย. 2561
09:00 - 12:00 น.

Registered : 3 เม.ย. 2561 14:00
Editdate : 17 เม.ย. 2561 14:36
คัดเลือกโรงพยาบาลคุณธรรม/หน่วยงานคุณธรรม คนดีศรีสาธารณสุข และเรื่องเล่า
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการคัดเลือกโรงพยาบาลคุณธรรม/หน่วยงานคุณธรรม คนดีศรีสาธารณสุข และเรื่องเล่า
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 เม.ย. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 4 เม.ย. 2561 11:46
Editdate : 4 เม.ย. 2561 11:47
คัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.น้ำปาด
สถานที่จัด ห้องประชุมหน้าห้องรองพรพิมล ชั้น 2
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 เม.ย. 2561
13:00 - 16:30 น.

Registered : 17 เม.ย. 2561 14:07
Editdate : 17 เม.ย. 2561 14:07
ประชุมการปรับแผนจัดซื้อ รพ.อต
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ รพ.อต
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 เม.ย. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 9 มี.ค. 2561 10:14
Editdate : 12 มี.ค. 2561 09:32
พัฒนามาตรฐานระบบงานวัณโรค จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน
เป้าหมาย 70 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด ระวี ยกบัตร
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 เม.ย. 2561
09:00 - 16:00 น.

Registered : 19 มี.ค. 2561 11:37
Editdate : 19 มี.ค. 2561 11:37
เตรียมความพร้อมทีมMERTเข้ารับการฝึกภาคสนาม
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทีมMERT
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด สมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด0819622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 เม.ย. 2561
13:00 - 16:00 น.

Registered : 3 เม.ย. 2561 10:02
Editdate : 3 เม.ย. 2561 10:02
ประชุมคัดเลือก ผอ.รพ.สต.ชายเขา หมู่ 5 ตำบลน้ำริด
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 เม.ย. 2561
08:30 - 16:30 น.

Registered : 17 เม.ย. 2561 11:26
Editdate : 17 เม.ย. 2561 11:26
ติดตามผลการดำเนินงาน(หลังประชุมวันที่ 2- 4 เม.ย.61)
สถานที่จัด ห้องประชุมสันทนาการ ชั้น1
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)เฉพาะสสจ.
เป้าหมาย 10-15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางชุตินันท์ ละลี
เบอร์โทรผู้จัด0840496372
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 เม.ย. 2561
13:00 - 16:00 น.

Registered : 2 เม.ย. 2561 09:39
Editdate : 2 เม.ย. 2561 09:39
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 เม.ย. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 6 เม.ย. 2561 17:13
Editdate : 6 เม.ย. 2561 18:11
ประชุมคัดเลือก ผอ.รพ.สต.ชายเขา หมู่ 5 ตำบลน้ำริด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 เม.ย. 2561
08:30 - 16:30 น.

Registered : 19 เม.ย. 2561 14:06
Editdate : 19 เม.ย. 2561 14:06
คณะกรรมบริหารอัตรากำลังฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมบริหารอัตรากำลังฯ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 เม.ย. 2561
13:00 - 16:00 น.

Registered : 19 เม.ย. 2561 16:22
Editdate : 19 เม.ย. 2561 16:22
ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 4/2561 ผ่านระบบ VDO Conference
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่งานข้อมูลข่าวสาร สสจ.อต. /รพศ.
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 เม.ย. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 16 ก.พ. 2561 09:43
Editdate : 5 เม.ย. 2561 16:00
ประชุม คณะกรรมการและคณะทำงาน พ.ร.บ โรคติดต่อ ปี 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561
สถานที่จัด ศิลาอาสน์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ พรบและคณะทำงาน
เป้าหมาย 70 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กฤษณ์ จันทร์เส็ง
เบอร์โทรผู้จัด081-5323661
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 เม.ย. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 26 มี.ค. 2561 09:41
Editdate : 26 มี.ค. 2561 09:41
ประชุมหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางจิตสวรรค์ ศรีสังข์
เบอร์โทรผู้จัด0636355441
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 เม.ย. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 26 มี.ค. 2561 09:42
Editdate : 26 มี.ค. 2561 09:42
ประชุมพยาบาลสารสนเทศ
สถานที่จัด ห้องประชุมสันทนาการ ชั้น 1 สสจ.
กลุ่มเป้าหมาย พยาบาล รพศ. รพช.
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสุมาลี มีศิริพันธุ์
เบอร์โทรผู้จัด0899590307
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 เม.ย. 2561
13:00 - 16:30 น.

Registered : 18 เม.ย. 2561 14:15
Editdate : 18 เม.ย. 2561 14:15
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (Executive board)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ.อต. ผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงานในสสจ.อต.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางสมยงค์ พรหมฝาย
เบอร์โทรผู้จัด0841801558
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 เม.ย. 2561 - 27 เม.ย. 2561
08:30 - 16:30 น.

Registered : 8 เม.ย. 2561 17:57
Editdate : 8 เม.ย. 2561 17:57
อบรมวิทยากรพี่เลี้ยง อสม.หลักสูตรการสื่อสารและนำเสนอผลงานการจัดการสุขภาพชุมชน
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน สช. ของ สสจ./สสอ./รพศ./รพช./เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์/เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
เป้าหมาย 21 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097 - 9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 เม.ย. 2561
08:30 - 16:00 น.

Registered : 23 ก.พ. 2561 13:44
Editdate : 23 ก.พ. 2561 13:44
ประชุมทันตบุคลากร
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 14 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตะ
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 เม.ย. 2561
09:00 - 16:30 น.

Registered : 29 มี.ค. 2561 15:34
Editdate : 19 เม.ย. 2561 10:08
ประชุมติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง
สถานที่จัด ห้องประชุมสันทนาการชั้น 1
กลุ่มเป้าหมาย นักจัดการงานทั่วไป นักบัญชี รพ.
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 เม.ย. 2561
08:00 - 16:00 น.

Registered : 29 มี.ค. 2561 15:52
Editdate : 5 เม.ย. 2561 15:57
ประชุม คณะทำงาน พ.ร.บ โรคติดต่อ ปี 2558 เรื่อง การควบคุมป้องกันโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1
สถานที่จัด ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพัสดุ
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ พ.ร.บ. และคณะทำงาน
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กฤษณ์ จันทร์เส็ง
เบอร์โทรผู้จัด081-5323661
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 เม.ย. 2561
13:30 - 16:00 น.

Registered : 18 เม.ย. 2561 09:10
Editdate : 18 เม.ย. 2561 09:10
ประชุมคณะกรรมการ รพ.อาหารปลอดภัยจ.อุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ รพ.อาหารปลอดภัยจ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ 307
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 เม.ย. 2561 - 1 พ.ค. 2561
09:00 - 16:00 น.

Registered : 15 มี.ค. 2561 17:18
Editdate : 15 มี.ค. 2561 17:18
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสร้างสุข (Chief Employee Experience Officer: CEEO)
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคารพัสดุ
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
เมษายน 2561
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- รายงานประชุมรายเดือน
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0007647


Last modified Monday, 11th September, 2017 @ 02:33am