โรงพยาบาล เริ่มวันที่ ถึงวันที่
ชื่อยา
ราคาสุทธิเกินกว่า บาท
 

<< กลับหน้าหลัก >>

หมายเหตุ ก่อนทำการกดส่งออกข้อมูลเป็น Excel ให้กด แสดงข้อมูล ก่อน
วัน เดือน ปี
ที่ซื้อ
ชื่อยา ขนาด บริษัท ราคา/หน่วย ขนาดบรรจุ ปริมาณ ราคาสุทธิ วิธีการจัดซื้อ โรงพยาบาล
29 มิ.ย. 2553 Rosuvastatin tab-10mg 10mg บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1,006.87
กล่อง28 เม็ด
80.00
80,549.60
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
29 มิ.ย. 2553 Rosuvastatin tab-10mg 10mg บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1,006.87
กล่อง28 เม็ด
80.00
80,549.60
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
29 มิ.ย. 2553 Rosuvastatin tab-10mg 10mg บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1,006.87
กล่อง28 เม็ด
80.00
80,549.60
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
7 มิ.ย. 2553 Roxithromycin 150 mg บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จำกัด
85.00
100
100.00
8,500.00
วิธีตกลงราคา รพ.ลับแล
11 มิ.ย. 2553 RtPA-50mg 50mg บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
20,865.00
ขวด
4.00
83,460.00
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
2 มิ.ย. 2553 S.M.OTO ear drop-5 ml. 5 ml. บริษัท เอส.เอ็ม. ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
44.94
ขวด
50.00
2,247.00
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
25 มิ.ย. 2553 Salazosulfapyridine tab-500mg 500mg บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
642.00
กล่อง100 เม็ด
140.00
89,880.00
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
7 มิ.ย. 2553 Salbutamol 2 mg องค์การเภสัชกรรม
60.00
500
40.00
2,400.00
วิธีกรณีพิเศษ รพ.ลับแล
24 มิ.ย. 2553 Salbutamol 0.1 mg/dose(Res ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
53.50
1
300.00
16,050.00
วิธีตกลงราคา รพ.ลับแล
15 มิ.ย. 2553 Salbutamol 2 mg/5 ml องค์การเภสัชกรรม
8.00
1
100.00
800.00
วิธีตกลงราคา รพ.บ้านโคก
15 มิ.ย. 2553 SALBUTAMOL 2MG องค์การเภสัชกรรม
60.00
500
50.00
3,000.00
ไม่ระบุ รพ.ทองแสนขัน
7 มิ.ย. 2553 Salbutamol 2 mg/5 ml บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
10.50
1
100.00
1,050.00
วิธีสอบราคา รพ.ฟากท่า
1 มิ.ย. 2553 Salbutamol inh-0.1 mg/dose-200doses 0.1 mg/dose บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
53.92
ขวด
1,000.00
53,920.00
จัดซื้อระดับจังหวัด รพ.อุตรดิตถ์
7 มิ.ย. 2553 Salbutamol nebules-2.5mg/nebule 2.5mg/nebule บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
214.00
กล่อง20 แท่ง
100.00
21,400.00
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
7 มิ.ย. 2553 Salbutamol sulphate sol-0.5%w/v (5mg/ml) 0.5%w/v (5mg/ml) บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
85.60
ขวด 20 ML
50.00
4,280.00
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
25 มิ.ย. 2553 Salbutamol syr-2mg/5ml-60ml. 2mg/5ml องค์การเภสัชกรรม
8.00
ขวด
1,000.00
8,000.00
วิธีกรณีพิเศษ รพ.อุตรดิตถ์
14 มิ.ย. 2553 Salmeterol+fluticasone accuhaler-( 50+250)mcg/doses-60doses ( 50+250)mcg/doses บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
875.45
ขวด
110.00
96,299.50
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
7 มิ.ย. 2553 Salmeterol+fluticasone EVOhaler-( 25+250)mcg-120doses ( 25+250)mcg บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1,605.00
ขวด
60.00
96,300.00
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
25 มิ.ย. 2553 Salmeterol+fluticasone EVOhaler-( 25+250)mcg-120doses ( 25+250)mcg บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1,605.00
ขวด
60.00
96,300.00
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
4 มิ.ย. 2553 Senokot ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
224.70
500
10.00
2,247.00
วิธีตกลงราคา รพ.ลับแล
7 มิ.ย. 2553 Serratiopeptidase 5 mg บริษัท เมดิซีน ซัพพลาย จำกัด
295.00
1000
20.00
5,900.00
วิธีตกลงราคา รพ.ลับแล
8 มิ.ย. 2553 Sertraline HCl tab-50 mg 50 mg บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1,094.32
กล่อง30 เม็ด
88.00
96,300.16
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
11 มิ.ย. 2553 Sertraline HCl tab-50 mg 50 mg บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1,094.32
กล่อง30 เม็ด
88.00
96,300.16
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
28 มิ.ย. 2553 Sertraline HCl tab-50 mg 50 mg บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1,094.32
กล่อง30 เม็ด
88.00
96,300.16
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
7 มิ.ย. 2553 Sertraline HCl tab-50mg L. (ไม่ใช่) 50mg L. (ไม่ใช่) องค์การเภสัชกรรม
150.00
กล่อง30 เม็ด
200.00
30,000.00
วิธีกรณีพิเศษ รพ.อุตรดิตถ์
25 มิ.ย. 2553 Sevoflurane inhalation-250 ml 250 ml บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
6,499.72
ขวด
15.00
97,495.80
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
1 มิ.ย. 2553 Sildenafil tab-50mg 50mg บริษัท เมดไลน์ จำกัด
823.08
กล่อง4 เม็ด
26.00
21,400.08
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
22 มิ.ย. 2553 Silversulfadiazine 25gm. องค์การเภสัชกรรม
24.00
1
10.00
240.00
วิธีกรณีพิเศษ รพ.ตรอน
1 มิ.ย. 2553 Silymarin tab-140mg 140mg บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
1,250.00
กล่อง250 เม็ด
1.00
1,250.00
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
28 มิ.ย. 2553 Simethicone 80 mg ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.แมนฟาร์มา
149.00
500
30.00
4,470.00
วิธีตกลงราคา รพ.บ้านโคก
29 มิ.ย. 2553 SIMETHICONE 80MG ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแมนฟาร์มา
149.00
500
50.00
7,450.00
ไม่ระบุ รพ.ทองแสนขัน
23 มิ.ย. 2553 Simethicone tab-80 mg 80 mg บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
137.57
กล่อง500 เม็ด
525.00
72,224.25
จัดซื้อระดับจังหวัด รพ.อุตรดิตถ์
11 มิ.ย. 2553 Simvastatin 10 mg องค์การเภสัชกรรม
55.00
100
64.00
3,520.00
ไม่ระบุ รพ.ลับแล
22 มิ.ย. 2553 Simvastatin 10 mg องค์การเภสัชกรรม
55.00
100
60.00
3,300.00
วิธีกรณีพิเศษ รพ.ลับแล
22 มิ.ย. 2553 Simvastatin 10 mg. องค์การเภสัชกรรม
55.00
100
960.00
52,800.00
วิธีกรณีพิเศษ รพ.ตรอน
12 มิ.ย. 2553 simvastatin 10 mg องค์การเภสัชกรรม
55.00
100
180.00
9,900.00
วิธีกรณีพิเศษ รพ.ฟากท่า
9 มิ.ย. 2553 simvastatin 10 mg องค์การเภสัชกรรม
55.00
10
180.00
9,900.00
วิธีกรณีพิเศษ รพ.ฟากท่า
1 มิ.ย. 2553 Simvastatin tab-20 mg 20 mg บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
719.82
กล่อง1000 เม็ด
132.00
95,016.24
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
2 มิ.ย. 2553 Simvastatin tab-20 mg 20 mg บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
719.82
กล่อง1000 เม็ด
132.00
95,016.24
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
30 มิ.ย. 2553 Simvastatin tab-20 mg 20 mg บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
719.82
กล่อง1000 เม็ด
132.00
95,016.24
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
28 มิ.ย. 2553 SINEMET 250+25 mg บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
240.00
50
50.00
12,000.00
วิธีตกลงราคา รพ.ลับแล
1 มิ.ย. 2553 Sod.valproate 500 mg(Depakine รพ.อุตรดิตถ์
379.85
30
1.00
379.85
ยืมจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รพ.ลับแล
18 มิ.ย. 2553 Sod.valproate 500 mg(Depakine รพ.อุตรดิตถ์
379.85
30
1.00
379.85
ยืมจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รพ.ลับแล
18 มิ.ย. 2553 Sod.valproate 500 mg(Depakine ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
379.85
30
10.00
3,798.50
วิธีตกลงราคา รพ.ลับแล
15 มิ.ย. 2553 SODIUM BICARB 50MG/5ML องค์การเภสัชกรรม
6.00
1
50.00
300.00
ไม่ระบุ รพ.ทองแสนขัน
4 มิ.ย. 2553 Sodium bicarb. 300 mg ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
53.50
1000
20.00
1,070.00
วิธีตกลงราคา รพ.ลับแล
6 มิ.ย. 2553 Sodium bicarb. 650 mg องค์การเภสัชกรรม
190.00
1000
10.00
1,900.00
วิธีตกลงราคา รพ.บ้านโคก
9 มิ.ย. 2553 Sodium Hyaluronate inj-20 mg/2 ml 20 mg/2 ml บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
2,300.50
หลอด
20.00
46,010.00
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
23 มิ.ย. 2553 Sodium hypochlorite-10% sol-4000 ml. 10% sol บริษัท ซี.เอ.เจ. จำกัด
150.00
แกลลอน
4.00
600.00
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
29 มิ.ย. 2553 SODIUM VALPROATE 200MG ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย
177.00
40
50.00
8,850.00
ไม่ระบุ รพ.ทองแสนขัน
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

Webstats4U