โรงพยาบาล เริ่มวันที่ ถึงวันที่
ชื่อยา
ราคาสุทธิเกินกว่า บาท
 

<< กลับหน้าหลัก >>

หมายเหตุ ก่อนทำการกดส่งออกข้อมูลเป็น Excel ให้กด แสดงข้อมูล ก่อน
วัน เดือน ปี
ที่ซื้อ
ชื่อยา ขนาด บริษัท ราคา/หน่วย ขนาดบรรจุ ปริมาณ ราคาสุทธิ วิธีการจัดซื้อ โรงพยาบาล
11 มิ.ย. 2553 Insulin Human 70/30-100iu/ml-10ml. 100iu/ml บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
124.12
ขวด
800.00
99,296.00
จัดซื้อระดับจังหวัด รพ.อุตรดิตถ์
8 มิ.ย. 2553 Insulin Human 70/30-100iu/ml-10ml. 100iu/ml บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
124.12
ขวด
800.00
99,296.00
จัดซื้อระดับจังหวัด รพ.อุตรดิตถ์
11 มิ.ย. 2553 Insulin intermediate 3 ml insulin 3 ml องค์การเภสัชกรรม
114.00
1
120.00
13,680.00
วิธีกรณีพิเศษ รพ.ฟากท่า
11 มิ.ย. 2553 Insulin mixtard 3 ml insulin องค์การเภสัชกรรม
114.00
1
120.00
13,680.00
วิธีกรณีพิเศษ รพ.ฟากท่า
4 มิ.ย. 2553 Insulin MixtardHM 30:70 in 10ml บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
105.00
1
100.00
10,500.00
วิธีตกลงราคา รพ.ลับแล
18 มิ.ย. 2553 Insulin MixtardHM 30:70 in 10ml บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
105.00
1
200.00
21,000.00
วิธีตกลงราคา รพ.ลับแล
28 มิ.ย. 2553 Insulin MixtardHM 30:70/10ml บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
105.00
1
50.00
5,250.00
วิธีตกลงราคา รพ.บ้านโคก
21 มิ.ย. 2553 Insulin MixtardHM 30:70 in 10ml บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
105.00
1
30.00
3,150.00
วิธีสอบราคา รพ.ฟากท่า
21 มิ.ย. 2553 Insulin MonotardHM susp 100 iu/ml บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
105.00
1
15.00
1,575.00
วิธีสอบราคา รพ.ฟากท่า
28 มิ.ย. 2553 Insulin R 100iu/ml บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
105.00
1
5.00
525.00
วิธีตกลงราคา รพ.บ้านโคก
23 มิ.ย. 2553 INSULIN30/70 10ML 100IU/ML บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
105.00
1
200.00
21,000.00
ไม่ระบุ รพ.ทองแสนขัน
23 มิ.ย. 2553 Insulin30/70 3ml 100 iu/ml องค์การเภสัชกรรม
570.00
5
100.00
57,000.00
ไม่ระบุ รพ.ทองแสนขัน
28 มิ.ย. 2553 Integraph 250 test บริษัท บอร์เนียว เมดิคัล จำกัด
856.00
1
2.00
1,712.00
วิธีตกลงราคา รพ.ลับแล
1 มิ.ย. 2553 Interferon alfa 2b injection-3 mu 3 mu บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
550.00
ขวด
29.00
15,950.00
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
1 มิ.ย. 2553 Intravenous Amino acid solution-10%-500ml 10% บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
310.30
ขวด
300.00
93,090.00
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
7 มิ.ย. 2553 Iodine povidine sol-10% w/v. 10% w/v. องค์การเภสัชกรรม
670.00
แกลลอน4500 ML
60.00
40,200.00
วิธีกรณีพิเศษ รพ.อุตรดิตถ์
22 มิ.ย. 2553 Iodine Povidone 450 ml. 10% องค์การเภสัชกรรม
82.00
1
15.00
1,230.00
วิธีกรณีพิเศษ รพ.ตรอน
10 มิ.ย. 2553 Iopamidol-(300mg as iodine)/ml-50ml (300mg as iodine)/ml บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จำกัด
406.00
ขวด
200.00
81,200.00
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
25 มิ.ย. 2553 Iopromide 300-50ml 50ml บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
4,066.00
กล่อง10 ขวด
20.00
81,320.00
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
16 มิ.ย. 2553 Ipratropium Br+Fenoterol HBr inh-0.02mg+0.05mg/dose-200doses 0.02mg+0.05mg/dose บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
267.50
ขวด ขวด
1,000.00
267,500.00
จัดซื้อระดับจังหวัด รพ.อุตรดิตถ์
21 มิ.ย. 2553 Ipratropium+Fenoterol sol บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
342.40
1
30.00
10,272.00
วิธีสอบราคา รพ.ฟากท่า
1 มิ.ย. 2553 Irbesartan tab-300mg 300mg บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
784.31
กล่อง28 เม็ด
500.00
392,155.00
จัดซื้อระดับจังหวัด รพ.อุตรดิตถ์
17 มิ.ย. 2553 Irinotecan inj.-100 mg 100 mg บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
12,947.00
ขวด
7.00
90,629.00
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
10 มิ.ย. 2553 Irinotecan inj.-100 mg 100 mg บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
12,947.00
ขวด
6.00
77,682.00
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
17 มิ.ย. 2553 Irinotecan inj.-40 mg 40 mg บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
7,062.00
ขวด
3.00
21,186.00
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
8 มิ.ย. 2553 Isapaghula husk บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
57.07
กล่อง10 ซอง
240.00
13,696.80
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
7 มิ.ย. 2553 Isosorbide dinitrate subling. 5mg บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
97.00
100
30.00
2,910.00
วิธีตกลงราคา รพ.ลับแล
7 มิ.ย. 2553 Isosorbide dinitrate 10 mg องค์การเภสัชกรรม
270.00
500
20.00
5,400.00
วิธีกรณีพิเศษ รพ.ลับแล
22 มิ.ย. 2553 Isosorbide dinitrate 10 mg องค์การเภสัชกรรม
270.00
500
50.00
13,500.00
วิธีกรณีพิเศษ รพ.ลับแล
15 มิ.ย. 2553 ISOSORBIDE DINITRATE 10MG องค์การเภสัชกรรม
270.00
500
70.00
18,900.00
ไม่ระบุ รพ.ทองแสนขัน
1 มิ.ย. 2553 Isosorbide dinitrate tab-10 mg. 10 mg. องค์การเภสัชกรรม
270.00
กล่อง500 เม็ด
500.00
135,000.00
วิธีกรณีพิเศษ รพ.อุตรดิตถ์
14 มิ.ย. 2553 Isosorbide dinitrate tab-5 mg. 5 mg. บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
97.00
กล่อง100 เม็ด
200.00
19,400.00
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
23 มิ.ย. 2553 Itopride HCl tab-50mg 50mg บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
875.45
กล่อง60 เม็ด
110.00
96,299.50
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
9 มิ.ย. 2553 Itraconazole 100 mg(Sporal) ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย
850.00
100
30.00
25,500.00
วิธีตกลงราคา รพ.ลับแล
4 มิ.ย. 2553 ITRACONAZOLE 100MG บริษัท เมดไลน์ จำกัด
1,900.00
100
20.00
38,000.00
ไม่ระบุ รพ.ทองแสนขัน
9 มิ.ย. 2553 Itraconazole cap-100 mg L. 100 mg L. บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
67.31
กล่อง4 เม็ด
1,100.00
74,041.00
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
11 มิ.ย. 2553 IV Catheter no.22 หจก.พีเอ็นโปรดักส์ นครสวรรค์
535.00
50
20.00
10,700.00
วิธีตกลงราคา รพ.ลับแล
11 มิ.ย. 2553 IV Set บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จำกัด
8.00
1
500.00
4,000.00
วิธีตกลงราคา รพ.ลับแล
28 มิ.ย. 2553 IV Set บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จำกัด
8.00
1
1,000.00
8,000.00
วิธีตกลงราคา รพ.ลับแล
1 มิ.ย. 2553 Ivermectin tab-6mg 6mg บริษัท แอตแลนติคฟาร์มาซูติคอล จำกัด
960.00
กล่อง12 เม็ด
2.00
1,920.00
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
7 มิ.ย. 2553 Ketoconazole 200 mg องค์การเภสัชกรรม
480.00
250
5.00
2,400.00
วิธีกรณีพิเศษ รพ.ลับแล
15 มิ.ย. 2553 Ketoconazole 200 mg องค์การเภสัชกรรม
480.00
250
5.00
2,400.00
วิธีกรณีพิเศษ รพ.ลับแล
15 มิ.ย. 2553 KETOCONAZOLE shampoo 100 ml บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1976) จำกัด
50.00
1
36.00
1,800.00
วิธีตกลงราคา รพ.บ้านโคก
16 มิ.ย. 2553 Ketoconazole tab-200mg. 200mg. องค์การเภสัชกรรม
460.00
กล่อง250 เม็ด
30.00
13,800.00
วิธีกรณีพิเศษ รพ.อุตรดิตถ์
21 มิ.ย. 2553 L asparaginase inj-10000 KU 10000 KU บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จำกัด
1,265.00
ขวด
10.00
12,650.00
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
4 มิ.ย. 2553 Lactulose 100 cc. บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
57.00
1
100.00
5,700.00
วิธีตกลงราคา รพ.ลับแล
29 มิ.ย. 2553 LACTULOSE 66.7% 100ml เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ.
56.71
1
36.00
2,041.56
ไม่ระบุ รพ.ทองแสนขัน
9 มิ.ย. 2553 Lactulose sol บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
57.00
ขวด 100 ML
1,500.00
85,500.00
จัดซื้อระดับจังหวัด รพ.อุตรดิตถ์
17 มิ.ย. 2553 Lansoprazole Fast disintegrating tab-30mg 30mg บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1,180.21
กล่อง28 เม็ด
80.00
94,416.80
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
16 มิ.ย. 2553 Lansoprazole Fast disintegrating tab-30mg 30mg บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1,180.21
กล่อง28 เม็ด
80.00
94,416.80
วิธีตกลงราคา รพ.อุตรดิตถ์
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

Webstats4U